ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ “ΠΑΚΕΤΟ” ΣΤΗΡΙΞΗΣ