ΣΤΑ 246,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ”.