ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – 2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΤΑ 15 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ