ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.