ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΘ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΑ΅ΙΟΥ