ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 30% ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ – ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ