ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ.