ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.