ΝΕΕΣ ΡΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.