ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ 40% ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ 80%.