ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΕΩΣ 17η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 Η ΑΙΤΗΣΗ – ΟΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.