ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – POS: ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ.