ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ – ΟΙ ΚΑΔ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ