ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ.